วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตอบคำถาม(25/5/52)

1.ฟิสิกส์คืออะไร?

Ans. วิทยาศาสตร์ที่อาศัยการทดลอง อะไรก็ตามที่ต้องเรียนรู้ทางกายภาพ จะเรียนรู้ผ่านการทอดลอง

2.ปริมาณทางฟิสิกส์คืออะไร?

Ans. แบ่งได้เป็น
1.ปริมาณสเกลลาร์ คือ ปริมาณที่กำหนดแต่เพียงขนาด เช่น จำนวนนับของสิ่งของโดยทั่วไป ระยะทาง เวลา พื้นที่ งาน พลังงาน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น การคำนวณปริมาณสเกลลาร์ สามารถดำเนินการ บวก ลบ คูณ หาร เหมือนกับการคำนวณในระบบจำนวนทั่วๆไป
2.ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องกำหนดทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง เป็นต้น เนื่องจากปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทาง การคำนวณจึงต้องมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากการคำนวณในระบบจำนวน ไม่สามารถดำเนินการบวก ลบ คูณ หารแบบธรรมดาได้ จึงต้องใช้วิธีการคำนวณเวกเตอร์โดยเฉพาะ

4 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกมีความสวยงามดี

  เนื้อหากระชับได้ใจความ^^

  +++

  ตอบลบ
 2. บล๊อคสวยมาก

  ตกแต่งดี เนื้อหาน่าอ่าน

  ตอบลบ
 3. ตกแต่งสวยดี

  เนื้อหาก็พอใช้ได้

  อ่านพอเข้าใจนะค่ะ

  ให้ 8 / 10 แล้วกันนะค่ะ

  จาก นัฐวดี คำศรี

  ตอบลบ
 4. ดูดีมีสีสันสวยงาม เนื้อหาดี 9/10

  ตอบลบ