วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

รายชื่อกลุ่ม

รายชื่อกลุ่ม ม.5/6
1.ขวัญชนก เกษรแก้ว เลขที่ 10
2.วรรณพร อินทปัญญา เลขที่15
3.ปาณัสม์ มรกรณ์ เลขที่ 18
4.สิทธิชัย เพ็ชรสว่าง เลขที่ 19

2 ความคิดเห็น:

 1. 8 คะแนน

  เพราะว่าเนื้อหาเยอะเกินไป

  สีของตัวอักษรก็เรียบไป

  ตอบลบ
 2. ภาพสวย อ่ะ ชอบๆๆ
  ให้ สิบ เรย เนื้อหาก้อโอนะ

  ตอบลบ